„ML Consulting Company” tic ilgtermiņa sadarbībai un attīstībai kopā ar ikvienu no mūsu klientiem!
  • Upes iela 2A-1, Rīga, LV-1013
  • Tālrunis+371 2609 2831
  • E-pastsinfo@konsultacijas.eu

Pakalpojumi

Pakalpojumi

Mūsu piedāvātie pakalpojumi

Līgumi

-līgumu sagatavošana – pirkuma līgumi, nomas un īres līgumi, dāvinājuma līgumi, aizdevuma līgumi, patapinājuma līgumi, investīciju līgumi, konfidencialitātes līgumi u.c. līgumi;

-līgumu rediģēšana un konsultācijas par jau noslēgtajiem līgumiem;

-līgumu sastādīšana pēc klienta pieprasījuma;

-noslēgto līgumu apstrīdēšana;

-strīdu situāciju, kuras radušās no saistību tiesībām, risināšana un konsultāciju sniegšana.

Nekustamā īpašuma tiesības

-pārstāvība un konsultācijas ar nekustamo īpašumu saistītos jautājumos;

-konsultācijas un dokumentu sagatavošana iegādājoties vai pārdodot nekustamo īpašumu;

-dokumentu sagatavošana un reģistrācijas zemesgrāmatā;

-pārstāvība un konsultācijas nomas un īres darījumos;

-pārstāvība ar nekustamajiem īpašumiem saistītajos strīdos un tiesās.

Parādu piedziņas administrēšana

-konsultācijas par iespējamajiem risinājumiem parādu atgūšanai;

-pretenziju sagatavošana debitoriem;

-izlīgumu sagatavošana;

-līgumsoda, nokavējuma naudas vai likumisko procentu aprēķinu sagatavošana;

-prasības pieteikuma un citu nepieciešamo dokumentu sagatavošana prasības celšanai tiesā;

-pārstāvība tiesas un ārpustiesas procesā;

-sprieduma izpildes nodrošināšana un izpildu raksta nodošana tiesu izpildītājam.

Darba tiesības

-konsultācijas darba tiesību jautājumos (darba strīdi, darba attiecību pārtraukšana, darba samaksa u.c.);

-dokumentu izskatīšana un sagatavošana atbilstoši konkrētajai situācijai;

-klientu pārstāvība Valsts darba inspekcijā;

-darba strīdu risināšana pirmstiesas un tiesas procesos.

Mantojuma tiesības

-konsultācijas mantojuma tiesībās (mantinieku tiesības, mantojuma pieņemšana, tiesības mantot, mantojuma apstrīdēšana u.c.);

-dokumentu sagatavošana mantojuma lietās, tai skaitā, tiesvedības procesam mantojuma lietās;

-konsultācijas par testamenta sagatavošanu un tā analīze.